ÁSZF

Általános információk

Az eladó adatai:
Cégnév: Wking Kft.
Cím: 2081 Piliscsaba, Dessewffy Arisztid utca 6/a.
Telefon: +36-1- 790-5776
E-mail: office@wking.hu
Adószám: 23172089-2- 13
Cégjegyzékszám: 13-09- 144916
Bankszámlaszám: 12011265-01536306- 00100001

A weboldal tulajdonosa (üzemeltetője):
Cégnév: Wking Kft.
Cím: 2081 Piliscsaba, Dessewffy Arisztid utca 6/a.
Telefon: +36-1- 790-5776
E-mail: office@wking.hu
Adószám: 23172089-2- 13
Cégjegyzékszám: 13-09- 144916

A weboldal tárhelyszolgáltatója:
Cégnév: INTEGRITY Kft.
Cím: 8000 Székesfehérvár, Gyetvai u 6.
E-mail: info@integrity.hu
Adószám: 11115139-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-003739

Engedélyek:

NAIH-58099/2012

Érvényesség és hatály
A jelen Általános Szerződési Feltételek lépnek hatályba a BMB.hu webáruházon keresztül történő megrendeléskor.
A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak, ezt Vevő tudomásul veszi. A jelen ÁSZF-ben foglaltak – így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is – továbbá a Weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a Webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Infotv.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A szerződés létrejötte
A Vevő a fizetésre vonatkozó gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk megvételére, és elfogadja a jelen ÁSZF érvényességét és tartalmát.

A kézhezvétel megerősítése, amely a rendelés feladása után automatikusan emailben kiküldésre kerül, igazolja, hogy a Vevő rendelését a Webáruház megkapta, ez azonban nem jelenti automatikusan a Vevő ajánlatának elfogadását.

A szerződés csak akkor tekinthető megkötöttnek, amikor a Webáruház kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön értesítéssel emailben igazol vissza. A Vevő a Weboldalon leadott rendeléssel elismeri, hogy a jelen ÁSZF, különös tekintettel az abban szereplő Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá hozzájárul a jelen ÁSZF-ben részletezett adatkezelésekhez.

A Vevő a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. A Vevő által tett megrendelés, egyben szerződési nyilatkozat megtétele a Webáruház javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A rendelés menete
A megrendelések leadása a BMB.hu Webáruházban kizárólag eletronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.bmb.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailben, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.

A BMB Webáruházban történő rendelés leadásához nem szükséges regisztráció. A fizetéshez és szállításhoz szükséges információkat a vásárlási folyamat végén kell megadni.

A vevő a megrendelését a termékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze. A termék melletti „Kosárba rakom” gombra kattintva lehet feladni a megrendelést. Az oldal fejlécében található bevásárlókocsi ikonra kattintva megtekinthető a Kosár tartalma a kiválasztott termék(ek)kel, és itt lehetőség van módosítani vagy törölni a kosár tartalmát.

Ezt követően a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva lehet eljutni a Pénztár oldalra, ahol megadhatók a számlázási és szállítási adatok, telefonszám, email cím, és lehetőség van egyéb közlemény megadására. Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is.

A Pénztár oldalon kerül kiválasztásra a fizetési mód és itt kerül elfogadásra a jelen ÁSZF is.

A megrendelés elküldése után a Vevő egy automatikus üzenetet kap egyrészt a Weboldalon, másrészt emailben, amely a megrendelés Webáruházunkba való megérkezését nyugtázza. Amennyiben szükséges, munkatársunk rövid időn belül emailben vagy telefonon megkeresi a Vevőt.
A megrendelést a Wking Kft. 2 munkanapon belül visszaigazolja.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés
A megrendelések feldolgozása a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül megtörténik. A Webáruház legkésőbb a megrendelésnek hozzá vlaó megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. Ha a Webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésre, köteles erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

A vásárlástól való elállás joga
A vevőnek jogában áll a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen az office@wking.hu címen.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A Vevő az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles is visszajuttatni a terméket a Webáruháznak (azaz maximum a kézhezvételtől számított 28 napon belül).

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevő elállása esetén a Wking Kft. az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti. A Wking Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincsen lehetőségünk.

A fenti jogszabály által közölt elállási nyilatkozatmintát és tájékoztatót az alábbi jogszabály mellékleteiben kintheti meg, másolhatja ki, egyben megismerheti a hivatkozott jogszabály teljes tartalmát. Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át!

Szállítás és fizetés
A BMB.hu Webáruházban forgalmazott termékek az Expeditive Futárszolgálat Kft. mint alvállalkozó által Magyarország területén történnek kiszállításra. A leadott rendelések 2 munkanapon belül kiszállításra kerülnek.

A szállítási költség bruttó 990,- Ft. A Vevő a megrendelés leadásával elfogadja a szállítási költséget.

A megrendelés módosítására a megrendelés leadása után már nincs lehetőség.

A Vevő biztosítja a kiszállított termék átvételét és a kiszállított termék átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolja. A Vevőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésnek.

Esetleges kifogását a Vevőnek haladéktalanul jeleznie kell a szállítónál és a Vevőszolgálat felé.

Amennyiben a Vevő a kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen, illetve az ismételt kiszállítás költsége is őt terheli.

Számlázás, fizetési módok
A számlát a Wking Kft. állítja ki, a mindenkor hatályos számviteli törvény és adójogszabályok által meghatározott adattartalommal, amely tartalmazza a szállítási költséget is.

A megrendeléskor a Vevő az alábbi fizetési módok közül választhat:

    – Online bankkártyás fizetés az OTP Simple modul segítségével
    – Banki előre utalás.

Adatvédelmi nyilatkozat
A BMB.hu Webáruház oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatók. A vásárlás során azonban szükséges a Vevő bizonyos személyes adatainak megadása.

A Wking Kft. számára kiemelt fontosságú a rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. Elkötelezi magát a felhasználó és a Vevők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó érvényes jogszabályoknak és minőségirányítási szabályzatának megfelelve járul hozzá a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez. Ennek megfelelően a Wking Kft. elkötelezte magát, hogy a felhasználók és vevők adatait a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat megtartva kezeli, és ezáltal hozzájárul a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást leszámítva az általunk kezelt adatokat harmadik félnek nem adjuk át. Az alvállalkozók az átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni.

A Wking Kft. kizárólag olyan adatokat kér a vásárlás során, melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek. A vásárláskor az adatbázisunkban rögzítésre került adatokat a Wking KFt. saját felhasználásra, statisztikák készítése céljából elemezheti. A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Wking Kft. a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja. A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai módosítását, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről. A Wking Kft. mindenben betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szigorú előírásait.

A Vevő nevén, címén, telefonszámán, e-mail címén és adó azonosító jelén túlmenően weblapunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet a Vevő internetszolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan a Vevő meglátogatta a BMB.hu Webáruházat, de ilyenek a Vevő által használt böngésző beállításai is. Ezeket a technikai adatokat, amelyek némely esetben személyes adatokat is képezhetnek, a Wking Kft. nem csupán olyan mértékben használja fel, amennyire technikai szempontból Webáruházunk működése és védelme érdekében szükséges, ezen túlmenően statisztikai célokra is.

Adattovábbítási nyilatkozat
Az ÁSZF elfogadásával a Vevő elfogadja, hogy a Wking Kft. (2081 Piliscsaba, Dessewffy Arisztid utca 6/a.) által www.bmb.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Kiemelt fontosságú jogszabályok:
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,

1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről,

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Az adatokat minden módon védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a fent meghatározott célok érdekében kezeljük, feldolgozzuk, tároljuk.

A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, valamint tájékoztatást kérhet az adatkezelésről.

Felelősségkorlátozás
A oldalon keresztül történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

Nem felelünk a vis maiorból eredő, vagy egyéb, a BMB Webáruház irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan:

a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
az információtovábbítási késedelemből adódó,
vírusok okozta,
szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

Nem vállalunk felelősséget továbbá azon technikai hibákért, melyek következtében a termékek hibás adatokkal tekinthetők meg az oldalon, különös tekintettel az árakra, és a termékek képeire.
Eladó jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi – változást megelőző – ár érvényes, és az kerül felszámításra.

Szerzői jogok
A weboldal szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.

Egyéb rendelkezések
A szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a szükséges adatai megadásával ehhez kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A feliratkozással a felhasználó elfogadja a Wking Kft. adatkezelési szabályzatát. A felhasználó a hírlevélre való feliratkozását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a felhasználó részére több hírlevelet vagy egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A Weboldalon számos más szolgáltatóval való kapcsolatra van lehetőség a linkeken keresztül. Ezekre történő ugráskor átkerülnek más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére nincs befolyása a Wking Kft-nek. A Wking Kft-t semmiféle felelősség nem terheli a kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében.

A Wking Kft. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás nélkül és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.

Módosítva: 2016.12.07-én